Najnowsze aktualnosci

Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Pomocy Szansa

Witowice 60A,  32-250 Charsznica

Tel/Fax 41 383 68 41

zaz1@spszansa.pl

 

Tomasz Wlazło – Dyrektor  tw@spszansa.pl

Barbara Cieślik – Księgowa bk@spszansa.pl

 

Mapka ZAZ-large