Najnowsze aktualnosci

Podstawowym wymogiem ubiegania się o pracę w naszym zakładzie jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz spełnienie następujących wymogów:

  • ukończone 18 lat,
  • posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności lub równoważny,
  • posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.
  • posiadanie odpowiedniego zapisu na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazującego możliwość podjęcia zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej

O pracę w ZAZ mogą starać się również osoby niepełnosprawne w stosunku, do których rada programowa WTZ, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy w ZAZ.

Kserokopię orzeczenie wraz z podaniem o pracę oraz CV składamy do Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach osobiście lub wysyłamy pocztą.

Wszystkie dane dotyczące kwalifikacji do pracy w ZAZ znaleźć można na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. W razie braku wskazań należy złożyć wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.

Dodatkowych informacji oraz pomocy w sprawach skompletowania odpowiednich dokumentów oraz napisaniu CV i listu motywacyjnego można uzyskać bezpośrednio w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub pod numerem telefonu 41 383 68 41.

Serdecznie zapraszamy.