Najnowsze aktualnosci

To miejsce rehabilitacji, terapii 10 uczestników. Celem tej pracowni jest kształtowanie umiejętności społecznych pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Cel ten realizowany jest poprzez:

  • trening społeczny (ma na celu zapoznanie uczestników z instytucjami pożytku publicznego, z zasadami obowiązującymi w urzędach, odpowiedniego i adekwatnego zachowania się w miejscach publicznych takich jak: kin, teatr, muzeum, restauracja itp.)
  • trening ekonomiczny (jest to nauka rozpoznawania nominałów pieniędzmi, planowania wydatków oraz dokonywania w sklepie wyborów adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości finansowych).
  • trening kulinarny (jest to nauka właściwego zachowania się przy stole, prawidłowego nakrywania do stołu oraz posługiwania się sztućcami).
  • trening higieniczny (dąży do wyrabiania nawyków dbania o swój wygląd oraz higienę osobistą).

Nad właściwym przebiegiem terapii zajęciowej czuwa instruktor terapii zajęciowej: Hubert Dworakowski.