Najnowsze aktualnosci

Uczestnicy, którzy wybrali tą pracownię przygotowywani są do podjęcia pracy w zawodzie: stolarza, murarza, konserwatora. W ramach zajęć uczestnicy nabywają nowe umiejętności z zakresu:

  • stolarstwa, w tym cięcie drewna piłą prostą, przybijanie gwoździ, czyszczenie drewna papierem ściernym czy wiertarką oscylacyjną, wiercenie wiertarką stołową, ręczną elektryczną i mechaniczną, wyrzynanie w płycie wyrzynarką cienkobrzeszczotową, posługiwanie się szlifierką elektryczną.
  • murarstwa, w tym rozróżnianie obiektów budowlanych, poszczególnych elementów budynku i ich funkcji oraz technologii budowlanych; posługiwanie się materiałami budowlanymi oraz sprzętem wykorzystywanym w pracach remontowo-budowlanych, projektowanie remontów oraz kolorystyki z uwzględnieniem tradycyjnych oraz nowoczesnych trendów i funkcji pomieszczenia itp.
  • prac konserwatorskich, w tym prawidłowego dobory odzieży roboczej i sprzętu ochrony indywidualnej do wykonywanych robót konserwatorskich, poznawanie metod zabezpieczania sprzętu przed zanieczyszczeniami i czynnikami zewnętrznymi oraz sposobów przechowywania urządzeń, zapoznanie się z podstawowymi czynnościami technologicznymi, świadomym działaniem oraz pracy z narzędziami służącymi do naprawy uszkodzonego sprzętu.

Pracownia artystyczna to także miejsce dla 10 uczestników, pod bacznym okiem dwu instruktorów terapii zajęciowej: Jacka Łapińskiego i Iwony Piekutowskiej.