Najnowsze aktualnosci

Metoda Halliwick

Nazwa metody Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie – The Halliwick School for Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i stworzył podstawy metody trener pływacki James McMillan. Metoda opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała.

Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który towarzyszy mu przez cały czas trwania zajęć. Metoda ta uczy osiągania tzw. pozycji bezpiecznego oddychania, tego jak je osiągnąć znajdując się w innych pozycjach, i jak kontrolować wydech, nawet jeśli twarz jest pod wodą. Uczy także kontroli równowagi, specyficznej dla każdego pływaka i zależnej m.in. od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości środowiska wodnego i zdolności  swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.