Najnowsze aktualnosci

Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 2 Stowarzyszenia Pomocy Szansa

Stare Racibory 4, 18-218 Sokoły

Tel/Fax 86 476 12 28

wtz2@spszansa.pl

 

Magdalena Dworakowska-Łukasiuk – Dyrektor  md@spszansa.pl

Małgorzata Czajkowska – Księgowa  mc@spszansa.pl

 

Mapka WTZ Stare Racibory-large