Najnowsze aktualnosci

Podstawowym wymogiem przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem iż dana osoba  wymaga udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz mieć skończone 18 lat.

Zapis taki znajduje się na pierwszej stronie orzeczenia o niepełnosprawności  w miejscu gdzie znajdują się wskazania rehabilitacyjne wydane przez zespół orzekający.

Orzeczenie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Wysokim Mazowiecku ul. Mickiewicza 1 (parter budynku ).

Do orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć wniosek o udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach.  Wniosek  można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej lub  pobrać ze strony  www.spszansa.pl   Wniosek winien być podpisany przez osobę zainteresowaną a także przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Dopuszcza się także tylko podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku braku możliwości podpisania przez przyszłego uczestnika.  Wszelkie dodatkowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać bezpośrednio w WTZ Stare Racibory Tel. 86 / 476 12 28 w godzinach od 8.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku. 

W przypadku nie posiadania wskazań w orzeczeniu w zakresie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć wniosek  do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Wysokim Mazowiecku.  Pomoc w zakresie wypełnienia takiego wniosku można uzyskać w Warsztatach Terapii Zajęciowej – Stare Racibory, (także telefonicznie).

Osoby zamieszkujące powiat:  Białostocki lub Bielski także mogą być uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach.  Wniosek należy złożyć bezpośrednio w WTZ Stare Racibory, a w przypadku braku wskazań co do udziału w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Białymstoku lub odpowiednio w Bielsku Podlaskim.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STARYCH RACIBORACH

Wniosek o uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach