Najnowsze aktualnosci

o01Zajęcia w pracowni ogrodniczej pozwalają zdobyć wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji roślin, zarówno tych doniczkowych jak i ogrodowych. Uczestnicy przygotowywani są do podjęcia zatrudnienia w zawodzie: ogrodnik i pomoc w gospodarstwie rolnym. W tym celu:

  • przygotowują teren do uprawy ogródka kwiatowego i warzywnego,
  • sadzą i przycinają drzewka owocowe,
  • prowadzą uprawę pod folią,
  • zagospodarowują zieleńce wokół budynku,
  • uczą się zbioru i przechowywania warzyw,
  • uczą się jak utrzymywać porządek wokół budynku.

o02Plan pracy jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestnika. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie. Pracownia ogrodnicza to również miejsce, w którym uczestnicy mają możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy między innymi z zakresu opieki nad roślinami, zdrowego stylu życia, zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, ekologii, jak również posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym. Poprzez pracę w plenerze, jak i w pracowni ogrodniczej zdobywają  fundamentalną wiedzę  niezbędną do wykonania prac w ogrodnictwie.

Pracownia swoją działalnością obejmuje 5 uczestników, a nad właściwym przebiegiem terapii zajęciowej czuwa instruktorka: Jolanta Bielańska