Najnowsze aktualnosci

gos05To miejsce rehabilitacji, terapii 5 uczestników. Głównym celem pracowni gospodarstwa domowego jest przygotowanie uczestnika do pracy w zawodzie kucharz, pomoc kucharska i cateringowa. W czasie zajęć uczestnicy nabywają umiejętności takie jak:

  • przygotowywanie potraw, w tym zup, sałatek, deserów itp. z uwzględnieniem menu,
  • obsługiwanie sprzętu gospodarstwa domowego,
  • planowanie wydatków, sporządzanie wniosków zakupowych i ich realizowanie,
  • przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, z określaniem wartości odżywczych poszczególnych artykułów spożywczych,
  • dekorowanie stołów i estetycznego podawania potraw,
  • przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

gos02Podczas zajęć uczestnicy utrwalają swoje umiejętności związane z kuchnią i przygotowywanymi tam potrawami oraz kulturą spożywania posiłków. Poznają techniki nakrywania i dekorowania stołu, planowaniu niezbędnych zakupów i robienia ich wraz z instruktorem.

Drugim nie mniej ważnym celem udziału uczestników w w/w pracowni jest kształtowanie samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpływa na samopoczucie, wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności, a także uczy pracy w zespole.

Nad właściwym przebiegiem terapii zajęciowej czuwa  instruktorka: Dominika Grzywnowicz

 gos03