Najnowsze aktualnosci

Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Pomocy Szansa

Podlesice 37A, 32-250 Charsznica

Tel/Fax 41 38 37 690

wtz1@spszansa.pl

Elżbieta Krzykawska  – Dyrektor  ek@spszansa.pl

Mapka Podlesice-large