Najnowsze aktualnosci

Podstawowym wymogiem przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podlesicach jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem, iż dana osoba wymaga udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz mieć skończone 18 lat.

Zapis taki znajduje się na pierwszej stronie orzeczenia o niepełnosprawności  w miejscu gdzie znajdują się wskazania rehabilitacyjne wydane przez zespół orzekający.

Orzeczenie wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania w Miechowie ul. Sienkiewicza 20 (parter budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej).

Do orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć wniosek o udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Podlesicach.  Wniosek można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pobrać ze strony www.spszansa.pl Wniosek winien być podpisany przez osobę zainteresowaną a także przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Dopuszcza się także tylko podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku braku możliwości podpisania przez przyszłego uczestnika. Wszelkie dodatkowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać bezpośrednio w WTZ Podlesice Tel. 41 / 38 37 690 w godzinach od 8.00 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

W przypadku nie posiadania wskazań w orzeczeniu w zakresie możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Miechowie. Pomoc w zakresie wypełnienia takiego wniosku można uzyskać w Warsztatach Terapii Zajęciowej – Podlesice, (także telefonicznie).

Osoby zamieszkujące powiat: Zawierciański lub Olkuski także mogą być uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podlesicach.  Wniosek należy złożyć bezpośrednio w WTZ Podlesice, a w przypadku braku wskazań, co do udziału w warsztatach terapii zajęciowej należy złożyć odpowiedni wniosek do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Zawierciu lub odpowiednio w Olkuszu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W PODLESICACH

Wniosek o uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Podlesicach