Najnowsze aktualnosci

Podstawowym wymogiem przyjęcia do Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem iż dana osoba wymaga udziału w warsztatach terapii zajęciowej oraz mieć skończone 18 lat.

Zapis taki znajduje się na pierwszej stronie orzeczenia o niepełnosprawności  w miejscu gdzie znajdują się wskazania rehabilitacyjne wydane przez zespół orzekający.

Do orzeczenia o niepełnosprawności należy dołączyć wniosek o udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie.  Wniosek  można otrzymać bezpośrednio w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wniosek winien być podpisany przez osobę zainteresowaną a także przez rodzica lub opiekuna prawnego.  Dopuszcza się także tylko podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku braku możliwości podpisania przez przyszłego uczestnika.  Wszelkie dodatkowe informacje i pomoc w wypełnieniu wniosku można uzyskać bezpośrednio w WTZ Stare Lubiejewo 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH TERAPII ZAJĘCIOWEJ W STARYM LUBIEJEWIE