Najnowsze aktualnosci

mp01Pracownia Multimedialno-Poligraficzna rozpoczęła działalność w Warsztacie Terapii Zajęciowej nr 3 w Dołubowie 29 grudnia 2015 roku. Utworzenie pracowni wynikało z potrzeby poszerzenia Warsztatu o 5 miejsc dla chętnych osób niepełnosprawnych posiadających wskazanie do udziału w terapii zajęciowej. Poszerzenie Warsztatu miało również związek z grantem w postaci sprzętu komputerowego, mebli, środków finansowych na przystosowanie i remont pomieszczenia. Grupa inicjatywna składająca się z uczestnika, instruktorów, mieszkańca Dołubowa oraz zaprzyjaźnionej organizacji pozarządowej została laureatem konkursu i objęta Programem Pracowni Komputerowych Orange.

Celem pracowni Multimedialo-Poligraficznej jest zapoznanie uczestników z prawidłową obsługą sprzętu mp02komputerowego (komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka), pracą w programach graficznych i tekstowych. Uczestnicy nabywają umiejętności obsługi urządzeń technicznych tj. laminator, bindownica, trymer i gilotyna do papieru. Przyswajają nazwy , oznaczenia komputerowe, skróty klawiszowe klawiatury.  Poznają i doskonalą znajomość systemu Windows. Uczą się w bezpieczny sposób korzystać z Internetu. Ponadto,  jak w pozostałych pracowniach WTZ, uczą się współpracować i komunikować się w grupie, dbać o czynności samoobsługowe, higienę oraz porządek w pracowni a także kontynuują doskonalenie technik szkolnych: pisania, liczenia, czytania.

Nad właściwym przebiegiem terapii czuwa instruktor Paweł Niewiarowski