Najnowsze aktualnosci

19 września w Wyszkowskim Ośrodku Kultury ,,Hutnik” odbył się V Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością pod Honorowym Patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

W przeglądzie wzięło udział 10 Podmiotów z powiatu wyszkowskiego i ostrowskiego. Organizatorami ww. wydarzenia były Warsztaty Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Wyszkowie i Wyszkowski Ośrodek Kultury ,,Hutnik”.

Przegląd Form Artystycznych Osób z Niepełnosprawnością jest wydarzeniem szczególnym, skierowanym przede wszystkim na promocję talentów i umiejętności osób z niepełnosprawnością, wzmacnianie wiary we własne możliwości i pobudzanie do osobistego rozwoju. Służy również popularyzacji działalności wielu podmiotów od lat włączających osoby z niepełnosprawnością w życie lokalnej społeczności.

Uczestnicy przeglądy mogli zaprezentować swój talent w różnych formach scenicznych, takich jak np.: teatr, taniec, kabaret, występy wokalne lub recytatorskie. Spotkanie podopiecznych i ich prezentacje sceniczne służą nie tylko promocji talentów, ale też popularyzacji podejmowanych działań i są swoistą oceną różnych propozycji artystycznych. Nasze Warsztaty Terapii
Zajęciowej nr 4 w Starym Lubiejewie reprezentowała uczestniczka Ewa Nienałtowska, która przedstawiła na scenie swój talent poetycki i recytatorski w dwóch autorskich wierszach pt. ,,Dom marzeń” i ,, Marzenia”.

Poprzez prezentowane formy artystyczne uczestnicy przeglądu poruszyli tematy wakacji, miłości, przyjaźni, marzeń, osamotnienia oraz szczęścia. Zarówno artyści jak i widzowie bawili się wspaniale. Nie obyło się bez braw i gratulacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody w postaci mikrofonów, które ufundował Burmistrz Wyszkowa.