Najnowsze aktualnosci

Stowarzyszenie

O Nas

IMG_3975

Stowarzyszenie Pomocy Szansa powstało w grudniu 1999 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych, terapeutów, i innych zainteresowanych pomaganiem i rozwojem społeczności lokalnej.

Celem Stowarzyszenia jest

 • Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji, w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom.
 • Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, oświatę, sztukę i działalność, kulturalną.
 • Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów.

więcej>>>

METODY PRACY

Terapie

zdjęcie na str główną

 • Terapia logopedyczna
 • Rehabilitacja
 • Hipoterapia
 • Zajęcia z psychologiem
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • Metoda Behawioralna
 • Pedagogika Zabawy
 • Programy Aktywności M. i Ch. Knillów
 • Poranny krąg – stymulacja polisensoryczna według pór roku
 • Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna
 • Metoda Snoezelen – Sala Doświadczania Świata

 

Pracownie

IMG_4773-2-large

W naszych placówkach prowadzonych jest szereg zajęć praktycznych specjalnie przygotowanych do tego celu pracowniach.