Najnowsze aktualnosci
  1. Pracownia umiejętności społecznych

Pracownia umiejętności społecznych gdzie uczestnicy zajęć uczą się gospodarowania funduszem domowym poprzez racjonalne planowanie wydatków oraz ich realizację (dokonują zakupów, planują jadłospis i rozwijają zainteresowania kulinarne) oraz kształtują umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym przygotowanie samodzielnych posiłków, naukę korzystania z podstawowego sprzętu AGD i inne związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

  1. Pracownia usprawniająco-ruchowa

Pracownia usprawniająco-ruchowa oferuje zajęcia ruchowe w formie grupowej i indywidualnej. Prowadzone są ćwiczenia ogólnie usprawniające, korekcyjno-wyrównawcze i aerobik oraz specjalistyczne ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnych przyrządów gimnastycznych (bieżnie, rowerki, stepy, piłki lekarskie, sprzęt fitness itp.) . Głównym celem ćwiczeń jest poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie siły i wydolności całego układu mięśniowego, uzyskanie możliwie dobrej postawy ciała, zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego. Oferta obejmuje również turystykę i rekreację – ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, gry i zabawy – jako rekreacja oraz przygotowanie do wyjazdów reprezentujących Placówkę na zawodach sportowych.

  1. Pracownia artystyczna

Pracownia artystyczna skupia się na zajęciach manualnych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. W ramach ćwiczeń manualnych odbywają się zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik malarskich i form plastycznych. Zajęcia muzyczne polegają na nauce śpiewu oraz nauce gry na instrumentach muzycznych. Z kolei spotkania z zakresu choreoterapii aktywizują uczestników w różnorodnych formach tanecznych. W ramach działalności tej pracowni powoływane są różne koła zainteresowań oraz zespoły wokalne, które reprezentują ŚDS na różnych przeglądach, konkursach i warsztatach.

  1. Pracownia umiejętności zawodowych

Pracownia umiejętności zawodowych dąży do przygotowania domownika do podjęcia pracy w przyszłości. Proponuje zatem uczestnikom takie zadania, które zbliżone są do czynności wykonywanych na konkretnych stanowiskach pracy. Zwiększa potencjał zawodowy osoby oraz przygotowuje do roli pracownika. Aktywizując zawodowo domownik nabywa wiedzę z zakresu prawa pracy, nabywa umiejętności poszukiwania zatrudniania, potrafi skompletować dokumentację aplikacyjną.  W ramach pracowni prowadzone są następujące zajęcia:

  1. ogrodnicze
  2. techniczne
  3. rękodzielnicze
  4. informatyczne

Prowadzenie terapii zajęciowej w obrębie ww. działań pozwala na przygotowanie sprawniejszych osób do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub Zakładzie Pracy Chronionej.

W ramach naszych działań prowadzimy również następujące treningi:

– trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym
– trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
– trening umiejętności spędzania czasu wolnego
– terapię zajęciową
– poradnictwo psychologiczne i socjalne
– psychoterapię
– psychoedukację
– socjoterapię
– terapię ruchową