Najnowsze aktualnosci

Uczestnikiem ŚDS może być osoba, która jest przede wszystkim zainteresowana udziałem w naszej placówce. Nasze działania skierowane są głównie do osób, które borykają się z problemami zdrowia psychicznego ale także osób z chorobami neurologicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Osoby, które chcą być domownikiem powinny udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie w celu uzyskania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi. Wymaganymi dokumentami decydującymi o  wydaniu decyzji są zaświadczenia od lekarza rodzinnego i psychiatry/neurologa. Uczestnik ŚDS nie ponosi żadnych kosztów pobytu. Ponadto zapewniamy dojazd i odjazd do/z placówki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ŚDS w Wylinach Rusi. Służymy naszą pomoc w skompletowaniu dokumentacji medycznej.