Czym jest WTZ

Warsztaty Terapii Zajęciowej Jedność, to miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Od 2003 roku aktywnie wspieramy ich potrzeby  

Od poniedziałku do piątku prowadzimy terapię zajęciową, pomoc psychologiczną, rehabilitację społeczną i zawodową. Aktywizujemy społecznie i zawodowo. W trudnych momentach jesteśmy z naszymi uczestnikami/podopiecznymi i ich rodzinami. 

Twój członek rodziny potrzebuje pomocy, ma skończone 18 lat to zgłoś się do nas. Zadzwoń, 41 38 37 690  napisz wtz1@spszansa.pl lub przyjedź do nas: Podlesice 37A gmina, Charsznica.   

Udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej Jedność jest bezpłatny. Uczestnik jak i jego rodzina nie ponosi żadnych kosztów udziału w terapii. Dowóz zapewnia WTZ i jest bezpłatny. 

Podstawowym wymogiem przyjęcia do WTZ Jedność jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem, do terapii zajęciowej oraz skończone 18 lat.  Nie ma znaczenia czy mieszkasz w powiecie Miechowskim czy Olkuskim lub innym.  

 

Do Warsztatów Terapii Zajęciowej Jedność uczęszcza 25 uczestników z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym. Terapia zajęciowa (główna metoda terapeutyczna) odbywa się w pięciu pracowniach tematycznych. Do każdej z nich uczęszcza 5 uczestników, nad którymi bezpośrednią opiekę sprawuje  instruktor. Prowadzona rehabilitacja zawodowa ma za cel wyposażyć uczestnika w podstawowe umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy. Przede wszystkim chodzi o umiejętność pracy w grupie, poprawa komunikacji, rozumienie i przestrzeganie poleceń.  W obszarze rehabilitacji społecznej poprzez szeroko pojęty trening kompetencji społecznych,  pracujemy nad umiejętnościami komunikacyjnymi, harmonijnego współżycia w grupie;  odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych; ponoszenia odpowiedzialności za swoje zachowanie ale również za powierzone mienie i zadanie; – dysponowania pieniędzmi i planowania wydatków; nauce   rozwiązywania problemów w relacjach interpersonalnych; stosowania zwrotów grzecznościowych adekwatnych do sytuacji i otoczenia. 

 Obecnie w WTZ Jedność funkcjonuje pięć pracowni: 

Pracownia gospodarstwa domowego 

Pracownia ogrodnicza 

Pracownia garncarstwa i ceramiki artystycznej 

Pracownia witraży i stolarstwa 

Pracownia plastyczna 

W ramach Warsztatów funkcjonuje także Sala Doświadczeń Świata, boisko do piłki nożnej siatkówki i dużo zieleni. 

 Serdecznie zapraszamy do udziału Warsztatach Terapii Zajęciowej Jedność w Podlesicach, które są miejscem przyjaznym osobom niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

Pracownie

Chcesz się zapisać

Inne działania

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Warsztaty Terapii Zajęciowej Jedność

Podlesice 37A,
32-250 Charsznica

Tel. 413 837 690

wtz1@spszansa.pl

Jak dojechać

Historia