Czym jest OREW

Jak zapisać dziecko

Wczesne wspomaganie

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Terapia

Rehabilitacja

Edukacja, zajęcia

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Przystań

Kostry Noski 37,
18-212 Nowe Piekuty

Tel. 880 027 766

orew@spszansa.pl

Jak dojechać

Historia