Czym jest NSPdP

Jak zapisać dziecko

Terapia

Rehabilitacja

Przysposobienie

Edukacja, zajęcia

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Niepubliczna Szkoła Przysposabiającą do Pracy Przystań

Kostry Noski 37,
18-212 Nowe Piekuty

Tel. 880 027 766

nspdp@spszansa.pl

Jak dojechać

Historia