Czym jest NKD

Jak zapisać dziecko

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Niepubliczny Klub Dziecięcy Sensoludki

Kostry Noski 37,
18-212 Nowe Piekuty

Tel. 508 716 946

Jak dojechać

Historia