Nasi Partnerzy

Centrum na wschodzie

Larus Fundacja

Nasi darczyńcy

Województwo Małopolskie

Województwo Podlaskie

PFRON

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Indywidualni darczyńcy

Powiat Miechowski

Powiat Wysokomazowiecki

Powiat Siemiatycki

Powiat Ostrowski

ROPS

Microsoft

Fundacja PGE

Fundacja PZU

Bank Spółdzielnczy

SBR Bank

Canexpol

Województwo Mazowieckie

Rossman

Henkel

Fundacja Orange

PB JAZ-BUD Sp. z o.o.