Najnowsze aktualnosci

Psycholog w OREW pracuje w następujących obszarach:

– Diagnoza (poziomu intelektualnego, rozwoju emocjonalnego, rozwoju społecznego, oraz zdolności psychomotorycznych)

– Diagnoza dokonywana jest na podstawie obserwacji, rozmowy z rodziną i nauczycielami, przy użyciu narzędzi diagnostycznych tj:

  • Skali Inteligencji Dla Dzieci Wechslera
  • Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera
  • Skali Dojrzałości Umysłowej Columbia
  • Dziecięcej Skali Rozwojową
  • Inwentarza do Oceny Postępów w Rozwoju Społecznym Gunzburga
  • Profilu psychoedukacyjnego Schoplera
  • Skali Dojrzałości Społecznej Dolla

Terapia psychologiczna:

spotkania indywidualne lub grupowe zawierające w zależności od potrzeb uczestnika elementy wsparcia psychologicznego oraz  psychoedukacji. W trakcie tych spotkań diagnozowane są zarówno zasoby danego dziecka, jak i obszary do zmiany. Pomoc danemu dziecku oparta jest o metody poznawczo-behawioralne oraz o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach.

Konsultacje dla rodziców

Spotkania indywidualne (jeden rodzic lub oboje rodziców) mające na celu pomoc w bieżących problemach w funkcjonowaniu rodziny. Zawiera w zależności od potrzeb wsparcie psychologiczne oraz psychoedukację. Spotkania odbywają się w  oparciu o metody poznawczo – behawioralne, terapii systemowej oraz Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach.