Najnowsze aktualnosci

Zajęcia muzyczno- teatralne są jednymi z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w których mogą uczestniczyć podopieczni naszego Ośrodka. Głównym celem zajęć jest przede wszystkim wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci niepełnosprawnych, a także rozwijanie ich zainteresowań, dostarczanie radości, urozmaicenie zajęć pozalekcyjnych, podnoszenie poczucia własnej wartości i sprawczości wychowanków, kształtowanie umiejętności pracy w grupie, wzajemnej pomocy, dyscypliny, obowiązkowości, uwrażliwianie na dzieła kultury, dostarczanie informacji na temat teatru i innych obiektach kulturowych, korygowanie zaburzonych funkcji podopiecznych, odreagowanie stresu, doskonalenie wymowy, pamięci poprzez naukę wierszy, ról, tekstów piosenek, poznanie własnych możliwości.

Podczas zajęć stosowane są aktywne metody pracy, gdyż takie są najbardziej wskazanymi do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a są to: inscenizacje, dramy, techniki wyobrażeniowe, tańce, śpiew, gra na prostych instrumentach muzycznych, praca z tekstem- recytacja wierszy na pamięć, nauka tekstów piosenek, czytanie z podziałem na role, itp. Program zajęć dostosowujemy do potrzeb i możliwości podopiecznych, aby każdy mógł znaleźć w nich „coś dla siebie”. Ponadto wychowankowie chętnie uczestniczą w pracach związanych z wykonywaniem dekoracji, scenografii, strojów.

IMG_9164-largeW ramach zajęć  podopieczni pod kierunkiem terapeutów przygotowują części artystyczne do różnych uroczystości realizowanych w Ośrodku, np. jasełka, spotkanie wielkanocne, akademia z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Matki. Poprzez nasze występy reprezentujemy Ośrodek w społeczności lokalnej podczas udziału w imprezach, takich jak Festiwal Taneczny Osób Niepełnosprawnych „Pląs” w Łapach, Przegląd Piosenki Biesiadnej w Sokołach, i innych przedsięwzięciach.