Najnowsze aktualnosci

Cykl zajęć stolarskich opracowany został dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi i przygotowuje młodzież do pełnienia użytecznych ról społecznych.  W ramach prowadzonych zajęć stolarskich wychowankowie mają okazję zapoznać się z różnorodnymi maszynami, urządzeniami i narzędziami stolarskimi (m.in.: wyrzynarką, frezarką, opalarką, szlifierką, wiertarko-wkrętarką, poziomicą, młotkami, dłutami).

 Celem zajęć jest:

 • utrwalanie wiedzy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy obsługi urządzeń, maszyn i narzędzi stolarskich oraz zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu sali,
 • nauka prawidłowego posługiwania się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem
 • nauka barwienia i lakierowania
 • nauka rozpoznawania gatunków drewna oraz materiałów drewnopodobnych
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej
 • doskonalenie ręcznej obróbki drewna
 • montaż gotowych elementów różnymi technikami
 • malowanie detali i gotowych wyrobów
 • drobne naprawy na terenie Ośrodka
 • renowacje prostych mebli
 • dbanie o porządek i higienę otoczenia
 • dbanie o materiały i ekonomiczne korzystanie z nich
 • wykonywanie drobnych drewnianych prac i zabawek