Najnowsze aktualnosci

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to szeroko rozumiana pomoc, ukierunkowana na usprawnienie funkcjonowania dziecka o nieprawidłowym rozwoju  we wszystkich sferach jego życia.

Wczesne wspomaganie ma za zadanie nie tylko poprawić aktualny stan funkcjonowania dziecka, ale często zapobiegać jego pogorszeniu się.

Za podjęciem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju dzieci przemawiają takie przesłanki:

 

 

  • wyjątkowo duża plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju i związana z tym możliwość usprawniania zaburzonych funkcji,
  • możliwość zahamowania rozwoju zaburzeń i niekorzystnych zmian,
  • małe dzieci uczą się szybciej, są bardziej podatne na stosowane różnorodne rodzaje terapii,
  • rodzice małych dzieci są bardziej zaangażowani we współpracę ze specjalistami i własny udział w terapii. Im wcześniej postawi się diagnozę i podejmie działania mające na celu stymulację rozwoju dziecka, tym większe są jego szanse, a rokowania lepsze.


W OREW-ie zajęcia z wczesnego wspomagania obejmują dzieci w wieku od 3 lat do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
W ramach wczesnego wspomagania w naszym Ośrodku organizowane są zajęcia:

  • logopedyczne
  • rehabilitacyjne
  • rewalidacyjne
  • zajęcia z psychologiem
  • terapia SI –od września 2013