Najnowsze aktualnosci

Praca logopedy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną ukierunkowana jest na cały proces nabywani

a kompetencji komunikacyjnych. Komunikację, mowę i język ujmujemy razem, jako współwystępujące i kształtujące cały system porozumiewania się ludzi. Kluczowym celem terapii logopedycznej w OREW- ie jest dążenie, by dziecko jak najszybciej opanowało system języka na poziomie pozwalającym porozumiewanie się, w stopniu możliwym do osiągnięcia w warunkach danego uszkodzenia.

Realizacja zakładanych celów terapeutycznych wymaga poszukiwania skutecznych form i metod oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb dziecka z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych. W Ośrodku  terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie,  zajęcia trwają 30 minut. W zakres terapii wchodzą również spotkania i instruktaż dla rodziców.

Terapia logopedyczna naszych wychowanków  opiera się na:

 • poprawie funkcji pokarmowych (trening gryzienia, żucia i połykania)
 • usprawnianiu funkcji słuchowych (kształcenie uwagi słuchowej oraz uwrażliwianie słuchu fonemowego),
 • stymulacji narządów artykulacyjnych
 • ćwiczeniach praksji oralnej, pogłębianiu oddechu i wydłużaniu fazy wydechowej, wzmacnianiu fonacji,
 • wywoływaniu głosek i wprowadzaniu ich do mowy spontanicznej
 • korygowaniu wad wymowy
 • ćwiczeniach poprawiających dykcję
 • ponadto terapia obejmuje wszystkie zaburzone funkcje dziecka, a szczególnie te, które mają bezpośredni lub pośredni związek z mową jak: ćwiczenia dużej i małej motoryki, koordynacja słuchowo – wzrokowo – ruchowa, analiza i synteza wzrokowa, szeregowanie, umiejętność dokonywania kategoryzacji, ćwiczenia pamięci (nauka wierszy)

Metody stosowane w terapii logopedycznej:

 • Ustno-twarzowa terapia regulacyjna (oparta na elementach metody Castillo Morales`a, masażu logopedycznego według dr E. Stecko)
 • Neuro-sensomotoryczna integracja odruchów twarzy wg dr S. Masgutowej
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna (gesty MAKATON, zdjęcia, system obrazkowy PCS)
 • Czytanie symultaniczno – sekwencyjne według dr J. Cieszyńskiej
 • Metoda werbo-tonalna
 • Manualne Torowanie Głosek (elementy)
 • Terapia behawioralna (elementy)
 • Metoda Dennisona (elementy)
 • Zabawy paluszkowe (zabawa naprzemienna)
 • Muzykoterapia