Najnowsze aktualnosci

ZAJĘCIA RUCHOWE METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORNE.

IMG_3805-largeW Ośrodku prowadzone są zajęcia pozalekcyjne Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne. Główną aktywnością, na której bazuje ta metoda jest ruch.  Ćwiczenia i zabawy ruchowe wpływają na świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w tej przestrzeni, dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi, nawiązywanie bliskiego kontaktu. Taka forma ruchu kształtuje IMG_3814-2-largeumiejętność nawiązywania pozytywnych relacji z innymi osobami, buduje i umacnia zaufanie do siebie oraz pozwala na  kreatywne wyrażanie siebie. Jest to metoda kreatywna, inna od dotychczas znanych, w której ćwiczenia ruchowe wykonywane są wg własnej inwencji. Celem tej metody jest wspieranie rozwoju dziecka poprzez wielozmysłową stymulację psychomotoryczną i społeczną, a także pomoc w terapii zaburzeń rozwoju.

Ruch Rozwijający to program terapeutyczny zawierający zestaw ćwiczeń:

  • prowadzących do poznania własnego ciała
  • pomagających zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa
  • ułatwiających nawiązywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą
  • twórczych

W metodzie W. Sherborne wyróżnia się kilka kategorii ruchu, m.in. ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem.

Ze względu na ten typ ruchu wyróżniamy ćwiczenia „z”, „przeciwko” i „razem”. Zatem:

  • ruch „razem” to ćwiczenia, w których uczestniczy troje lub więcej osób. Wymagają one dobrego współdziałania partnerów. Można je prowadzić w kilku wariantach, np. dwóch ćwiczących może przejąć rolę „opiekuńcza” nad trzecim partnerem
  • ruch „z” to taki, w którym jeden partner jest bierny, a drugi aktywny i opiekuńczy względem niego. Wymaga to ze strony aktywnego partnera zrozumienia potrzeb i możliwości drugiej osoby
  • celem ruchu „przeciwko” jest uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współdziałaniu z partnerem, ma on charakter zabaw

IMG_3902-largeZajęcia prowadzone w Ośrodku  są dostosowane do wieku i potrzeb naszych wychowanków. W zajęciach  prowadzonych tą metodą wykorzystujemy zgodnie z jej założeniami gry i zabawy ruchowe. Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne pozytywnie wpływa na rozwój społeczny wychowanków – wzbudza nich IMG_3856-largepewności siebie, chęć i gotowość do podejmowania różnych działań,  umożliwia poznanie własnego ciała i przestrzeni, daje możliwość spotykania innego człowieka, uczy współpracy.

Prowadzenie zajęć metodą Weroniki Sherborne daje również i nam dużo przyjemności i satysfakcji. Cieszy nas fakt, że dzieci chętnie w nich uczestniczą. Poprzez te zajęcia dostarczamy naszym wychowankom wiele radości, zaś wspólne wysiłki przynoszą efekty terapeutyczne.