Najnowsze aktualnosci

IMG_4679-largeAAC (Augmentative and Alternative Communication) oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym  lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań mogą one używać znaków graficznych (piktogramów, obrazków, symboli PCS), znaków manualnych (gestów) lub znaków przestrzenno-dotykowych (np. przedmiotów).

Komunikacja alternatywna znajduje zastosowanie, gdy osoba porozumiewa się bezpośrednio, twarzą w twarz, inaczej niż za pomocą mowy; np.: znaki manualne, znaki graficzne, pismo, czyli jest to zastąpienie mowy.

IMG_4703-2-largeKomunikacja wspomagająca – oznacza komunikację uzupełniającą lub wspierającą czyli wzmocnienie i uzupełnienie mowy oraz zapewnienie zastępczego sposobu porozumiewania się, gdy osoba nie zaczyna jeszcze mówić. Każdemu wychowankowi, który wymaga wprowadzenia danej metody komunikacji alternatywnej lub wspomagającej tworzony jest  indywidualny system komunikacji, aby mógł  on używać zamiast mowy jakiegoś systemu znaków (gestów, piktogramów, symboli, pisma). Oznacza to wiele działań takich jak: dobór znaków, budowanie osobistych pomocy do komunikacji, nauka wybierania i wskazywania, instruowanie partnerów rozmowy itp.

Stosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej u dzieci i dorosłych nie posługujących się mową lub z różnymi ograniczeniami mowy pomaga między innymi:

  • we wzmacnianiu poczucia samodzielności
  • w ekspresji potrzeb
  • w dokonywaniu wyborów
  • rozwijaniu sfery intelektualnej poprzez poszerzanie zakresu pojęć
  • w przygotowaniu użytkownika do skutecznego i satysfakcjonującego komunikowania się z otoczeniem.

 

IMG_4648

IMG_4666