Najnowsze aktualnosci

WTZ Stare Racibory prowadzi nowy projekt. Szczegóły poniżej.

1. Tytuł projektu pt.: „A dlaczego Janek jeździ na wózku?”

2. Cel: zwiększenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz osób z różnymi trudnościami (ich potrzeb i możliwości) wśród uczniów szkół podstawowych oraz integracja środowisk dzieci uczęszczających do dwóch typów placówek tj. szkoły powszechnej i ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego.

3. Adresaci: 40 os. –  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sokołach , Wychowankowie OREW „Przystań” w Kostrach Noskach oraz Uczestnicy WTZ2 w Starych Raciborach.

4. Termin: Maj –listopad 2019.

5. Działania: warsztaty edukacyjne, sensoryczny plac zabaw, sesja portretowa beneficjentów, selfadwokaci, działania animacyjno-integracyjne.

6. Źródło finansowania: Województwo Podlaskie, Stowarzyszenie Pomocy Szansa