19.05.22

Niepełnosprawność intelektualna dotyka około 1% całego społeczeństwa. Dotyczy blisko połowy dzieci niepełnosprawnych i jest stanem nie chorobą. Może być skutkiem nieprawidłowej budowy lub uszkodzenia mózgu. Wraz z niepełnosprawnością intelektualną może występować inny rodzaj niepełnosprawności lub choroby np.: epilepsja, autyzm, dysfunkcja narządu ruchu, mowy, słychu, wzroku, mózgowe porażenie dziecięce.

Większość osób z niepełnosprawnością intelektualna wymaga pomocy i wsparcia na poszczególnych etapach życia. Oczywiście dostosowanego do możliwości i indywidualnych potrzeb.

Jednym z etapów wsparcia, aktywizacji społecznej i zawodowej są Warsztaty Terapii Zajęciowej. WTZ jest ważnym ogniwem usamodzielniania i aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie w Polsce działa 720 WTZ z tego nasze stowarzyszenie prowadzi 4 placówki dla 165 osób, na terenie woj. Małopolskiego, Mazowieckiego i Podlaskiego.

Jedną z podstawowych metod pracy w WTZ jest terapia zajęciowa, indywidualna i grupowa. Jako specjaliści od pomagania ciągle szukamy nowych metod wpierania, aktywizowania naszych podopiecznych.

Smyko – Multisensoryka to jedyne zajęcia sensoryczne, których program został stworzony w oparciu o założenia teorii integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej Olę Charęzińską. Program dedykowany jest głównie dla dzieci do 6 roku życia, ale świetnie bawią się tutaj także starsze dzieci. Na zajęciach stymulujemy 7 zmysłów, przede wszystkim skupiając się na 3 podstawowych systemach zmysłowych. Każde zajęcia przebiegają wg. stałego planu. I taki program realizujemy w naszym klubie dziecięcym Sensoludki. A że z założenia kierowany jest także do dzieci z grupy ryzyka zaburzeń integracji sensorycznej, pomyśleliśmy, że w zasadzie, dlaczego by nie spróbować popracować sensorycznie z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną – uczestnikami WTZ? Multisensoryka to ruch, dotyk, smak, zapach, wzrok, węch, czucie głębokie. Multisensoryka to zajęcia sensoryczne w oparciu o teorię integracji sensorycznej. Tak naprawdę bawi się przy tym każdy. A jeśli włączymy do tego elementy matematyki sensorycznej i eksperymenty w WTZcie to robi się naprawdę ciekawie.  Wiemy, bo już jesteśmy po kilku warsztatach sensoryczno – eksperymentalnych w WTZ Wojownicy w Dołubowie.  To dopiero początki i wiele przed nami.

A to wszystko w ramach projektu “Leśny Uniwersytet WTZ” finansowanego przez Fundację BNP Paribas. Otrzymane wsparcie pozwoli nam dostosować Smyko-Multisensorykę do potrzeb terapii osób dorosłych z niepełnosprawnością. Jesteśmy pełni nadziei, że nowa metoda okażę się pomocna w aktywizowaniu społeczno-zawodowym dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Bardzo dziękujemy Fundacji BNP Paribas oraz Pani Agnieszce Jaworowskiej dyrektor Oddziału BNP Paribas  w Siemiatyczach za pomoc i wsparcie działań Stowarzyszenia Pomocy Szansa.

Projekt „Leśny Uniwersytet WTZ” realizuje 4 i 10 cel zrównoważonego rozwoju. 

 

Poprzedni post:

Nastepny post: