Najnowsze aktualnosci

18 lutego pod kierunkiem Pani D.Frasunkiewicz odbyły w ŚDS Wyliny Ruś odbyły się zajęcia z Choreoterapii.


Przyjaźń. Radość. Komunikacja z innymi. 
Ekspresja ciała w rytmie. 
Lustro nas samych. 
„Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin (…), gdzie człowiek jest zaangażowany całkowicie: ciałem, duszą i umysłem” (M. Bejart)

Choreoterapia w ŚDS Wyliny Ruś

Choreoterapia w ŚDS Wyliny Ruś18 lutego pod kierunkiem Pani D.Frasunkiewicz odbyły w ŚDS Wyliny Ruś odbyły się zajęcia z Choreoterapii. Przyjaźń. Radość. Komunikacja z innymi. Ekspresja ciała w rytmie. Lustro nas samych. „Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin (…), gdzie człowiek jest zaangażowany całkowicie: ciałem, duszą i umysłem” (M. Bejart)

Opublikowany przez Stowarzyszenie Pomocy Szansa Wtorek, 26 lutego 2019