Najnowsze aktualnosci

“Budujemy Dom dla Pszczoły” – zwycięski projekt Warsztatów Terapii Zajęciowej nr 4 w Starym Lubiejewie. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w programie “Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” 
Zadanie ma celu ukazanie znaczenia pszczół w środowisku oraz ukształtowanie postawy odpowiedzialnej za stan naszego środowiska. 
Szczegóły już wkrótce.