Najnowsze aktualnosci

Co warto wiedzieć o Niepublicznym Klubie Dziecięcym “Akademia Malucha w Kostrach Noskach?

Jest takie miejsce w Kostrach Noskach w powiewie wiatru schowane, w promykach słońca czasem skąpane, śmiechem maluszka delikatnie utkane. To „Akademia Malucha”, klub dziecięcy dla maluchów w wieku 1-3 lata.

Dzięki kameralnej grupie (max. 14 dzieci) oraz trosce i zaangażowaniu opiekunek tworzymy domowy klimat, który ułatwia dziecku odnalezienie się w nowej sytuacji. Nasze sale są kolorowe, estetycznie urządzone, wyposażone w dostosowane do wieku dzieci meble i pomoce dydaktyczne do zajęć oraz zabaw ruchowych, muzycznych, plastycznych i badawczych. Dzieci przebywając w grupie dużo lepiej się rozwijają. Kontakt z rówieśnikami sprawia, że łatwiej przyswajają normy społeczne, uczą się dzielenia i cierpliwości, łatwiej nawiązują kontakty. Wdrażanie dzieci do samodzielności, kształtowanie umiejętności wyrażania swoich potrzeb, wzmacnianie cech otwartości i twórczości w stosunku do otaczającego ich świata to także nasze priorytety. Nasze opiekunki, o których dzieci mówią często „ciocie,” mają pełne kwalifikacje do pracy z małymi dziećmi, są czułe, empatyczne i odpowiedzialne. Pod ich opieką maluszki dużo łatwiej przechodzą okres adaptacyjny i trudne pierwsze rozstania z rodzicami. A rodzice powierzając swoje skarby w kompetentne ręce, mają możliwość powrotu do pełnej aktywności zawodowej.

Ważnym aspektem dla mam „alergików” jest fakt, ze nasza placówka współpracuje z dietetykiem dostosowując dietę do potrzeb dzieci z alergiami pokarmowymi. W naszym klubie dzieci mają możliwość korzystania z sal i zajęć do terapii specjalistycznych – rehabilitacyjnej, integracji sensorycznej czy logopedycznej. Pilnie obserwujemy rozwój dzieci, bo mamy także możliwość przeprowadzenia bieżących konsultacji ze specjalistami.

Co trzeba zrobić, by zapisać dziecko do klubu?

Z oferty „Akademii Malucha” mogą skorzystać maluchy, które ukończyły 1 rok życia a nie ukończyły 3 roku życia. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz te ze szczególnymi (specjalnymi) potrzebami. Warunkiem zapisu jest złożenie w klubie formularza zgłoszeniowego, dostępnego poniżej lub w biurze w Kostrach Noskach 37, 18-212 Nowe Piekuty. Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się także z Regulaminem oraz Statutem NKD. 

Formularz zgłoszeniowy NKD

Statut NKD 01-01-2018

Regulamin organizacyjny NKD 01-01-2018

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy w NKD “Akademia Malucha”?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach 60A 32-250 Charsznica, które jest organem prowadzącym Niepubliczny Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” z siedzibą w Kostrach Noskach 37 18-212 Nowe Piekuty. Przetwarzamy dane osobowe Państwa jako opiekunów prawnych, dane osobowe dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z NKD „Akademia Malucha”. Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją do klubu oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo poniżej w klauzuli informacyjnej. 

Klauzula informacyjna NKD Akademia Malucha Kostry Noski

Jaka jest odpłatność za uczestnictwo w klubie?

Klub pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym. Opłata za wyżywienie jest pomniejszana o każdy dzień nieobecności dziecka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna dziecka nieobecności dziecka. Szczegóły dotyczące opłat otrzymają Państwo pod numerem telefonu 508 716 946.

 

Trochę historii:

Stowarzyszenie Pomocy Szansa w okresie 01/04/2017 – 31/03/2019 roku realizowało projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy”. Tak właśnie narodził się pomysł na pierwszy klub dziecięcy w Gminach Nowe Piekuty i Szepietowo. 

Celem projektu było umożliwienie do marca 2019 roku powrotu na rynek pracy 28  osobom bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Realizacji celu służyło utworzenie 14 miejsc opieki w klubie malucha przeznaczonym dla dzieci w wieku 1-3 lata.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie.