Najnowsze aktualnosci

Nie uczymy programować, grać w szachy, nie uczymy podstaw przedsiębiorczości. Na to przyjdzie czas w przedszkolu. Naszym zadaniem jest przygotowanie maluchów do dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego. Dlatego stawiamy na pracę z 7 zmysłami. Pięć z nich każdy z nas zna, ale dwa kolejne są równie niezbędne do prawidłowego rozwoju dzieci. Jest to zmysł równowagi i czucia własnego ciała (propriocepcja). Pozwalamy dzieciom doświadczać, próbować. Dajemy im przestrzeń do samodzielności. Dla nas ważny jest też czas swobodnych zabaw, w czasie których u dzieci kształtują się kompetencje społeczne. Naszym mottem są słowa Janusza Korczaka „Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy”. W klubie dziecięcym realizujemy certyfikowany program SMYKO MULTISENSORYKI, który został stworzony w oparciu o teorię integracji sensorycznej przez doświadczonego pedagoga, terapeutę integracji sensorycznej.

Nasze zajęcia nie są więc standardowe. Ponadto w naszym klubie pracują ciocie – pozytywnie zakręcone panie, których wyobraźnia pozwoli przełamać każdą nudę J Pracujemy z niewielką liczbą dzieci w wieku 1-3 lata, co sprzyja tworzeniu domowego klimatu (mamy tylko 14 miejsc). Zainteresowani? Zapraszamy do klubu dziecięcego w Kostrach Noskach.

Co trzeba zrobić, by zapisać dziecko do klubu?

Z oferty „Akademii Malucha” mogą skorzystać maluchy, które ukończyły 1 rok życia a nie ukończyły 3 roku życia. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz te ze szczególnymi (specjalnymi) potrzebami. Warunkiem zapisu jest złożenie w klubie formularza zgłoszeniowego, dostępnego poniżej lub w biurze w Kostrach Noskach 37, 18-212 Nowe Piekuty. Zanim podejmiesz decyzję, zapoznaj się także z Regulaminem oraz Statutem NKD. 

Formularz zgłoszeniowy NKD

Statut NKD 01-01-2018

Regulamin organizacyjny NKD 01-01-2018

Jakie dane osobowe przetwarzamy w NKD “Akademia Malucha”?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach 60A 32-250 Charsznica, które jest organem prowadzącym Niepubliczny Klub Dziecięcy „Akademia Malucha” z siedzibą w Kostrach Noskach 37 18-212 Nowe Piekuty. Przetwarzamy dane osobowe Państwa jako opiekunów prawnych, dane osobowe dzieci oraz osób upoważnionych do odbioru dzieci z NKD „Akademia Malucha”. Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją do klubu oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo poniżej w klauzuli informacyjnej. 

Klauzula informacyjna NKD Akademia Malucha Kostry Noski

Jaka jest odpłatność za uczestnictwo w klubie?

Klub pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00. Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w klubie dziecięcym. Opłata za wyżywienie jest pomniejszana o każdy dzień nieobecności dziecka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia przez rodzica/opiekuna dziecka nieobecności dziecka. Szczegóły dotyczące opłat otrzymają Państwo pod numerem telefonu 508 716 946.

Trochę historii:

Stowarzyszenie Pomocy Szansa w okresie 01/04/2017 – 31/03/2019 roku realizowało projekt „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy”. Tak właśnie narodził się pomysł na pierwszy klub dziecięcy w Gminach Nowe Piekuty i Szepietowo. 

Celem projektu było umożliwienie do marca 2019 roku powrotu na rynek pracy 28  osobom bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Realizacji celu służyło utworzenie 14 miejsc opieki w klubie malucha przeznaczonym dla dzieci w wieku 1-3 lata.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie.