Najnowsze aktualnosci

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Szansa z dniem 01/04/2017 roku rozpoczyna realizację projektu „Niepubliczny klub dziecięcy „Akademia Malucha” szansą na powrót rodziców z gminy Szepietowo i Nowe Piekuty na rynek pracy”.

Celem projektu jest umożliwienie do marca 2019 roku powrotu na rynek pracy 28  osobom bezrobotnym i biernym zawodowo oraz przebywającym na urlopach macierzyńskich i rodzicielskich mieszkańcom Gminy Nowe Piekuty i Szepietowo, sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Realizacji celu będzie służyło utworzenie 14 miejsc opieki w klubie malucha przeznaczonym dla dzieci w wieku 1-3 lata.

Akademia Malucha będzie mieściła się w Kostrach Noskach 37, 18-212 Nowe Piekuty.

Uczestnikami projektu będzie 28 mieszkańców gminy Nowe Piekuty i Szepietowo, pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi od 1 roku życia do lat 3, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem i urodzeniem dziecka (na urlopach macierzyńskich/wychowawczych) oraz pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne/bierne zawodowo).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.2  Działania na rzecz równowagi praca – życie.