Najnowsze aktualnosci

logosps-largeStowarzyszenie Pomocy Szansa powstało w grudniu 1999 roku z inicjatywy osób niepełnosprawnych, pracowników socjalnych, terapeutów, i innych zainteresowanych  pomaganiem  i rozwojem społeczności lokalnej.

Celem Stowarzyszenia jest

  1. Działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych również aktywnego godnego uczestnictwa ich w: kulturze, sporcie, edukacji,  w życiu społecznym, gospodarczym, a także pomoc ich rodzinom i opiekunom.
  2. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukacje, oświatę, sztukę i działalność, kulturalną.
  3. Działanie na rzecz ochrony środowiska poprzez edukacje ekologiczną oraz szerzenie wiedzy o potrzebie ochrony wody, powietrza, ziemi, przyrody oraz racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów.

W okresie grudzień 1999 a październik 2003 roku Stowarzyszenie swoja działalność opierało na wyłącznej pracy członków Stowarzyszenia oraz ludzi dobrej woli chcących pomóc osobom niepełnosprawnych oraz wesprzeć działalność samego Stowarzyszenia. W listopadzie 2003 roku Stowarzyszenie zatrudniło pierwszych pracowników, rok 2012  to już 107 pracowników w tym 31 niepełnosprawnych.

Początkowy obszar działalności Stowarzyszenia to teren Powiatu Miechowskiego, Proszowickiego oraz wschodnia część  Powiatu Olkuskiego, północna część Powiatu Krakowskiego. Od 2006 roku działalność został rozszerzona na południową część województwa Podlaskiego a w szczególności Powiat Wysokomazowiecki, Zambrowski, Białostocki, Bielski,  W 2007 do obszaru działalności dołączył Powiat Zawierciański woj. Śląskie.   Rok 2009 to kolejny etap poszerzania zasięgu działalności  o Powiat Siemiatycki woj. Podlaskie. 

W latach 2000- 2012 Stowarzyszenie Pomocy Szansa zrealizowało 35 projektów (opis „projekty zrealizowane”). Utworzyło 5 placówek na rzecz osób niepełnosprawnych. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Podlesicach 37A utworzone i uruchomione  w 2003 roku; Zakład Aktywności Zawodowej w Witowicach utworzony w 2003 roku a uruchomiony 2004 obie placówki działają na terenie Gminy Charsznica, Powiat Miechowski, Woj. Małopolskie.

Kolejne pięć placówek zostało utworzonych i uruchomionych na terenie Woj. Podlaskiego: Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 2 w Starych Raciborach 4 funkcjonujące od 2006 roku; Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczyobecnie działający w Kostrach Noskach. Kolejną placówką są Warsztaty Terapii Zajęciowej Nr 3  w Dołubowie 35 uruchomione  od grudnia 2009 roku w Gminie Dziadkowice Powiat Siemiatycki. Stowarzyszenie pomocy założyło również dwa Środowiskowe Domy Samopomocy – w Ciechanowcu (2014) oraz Wylinach Rusi (2016). W 2016 roku powstały również Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starym Lubiejewie.