Tworzymy wspólny świat

20 lat tworzymy wspólny świat

Sklep charytatywny

Nasi darczyńcy

Więcej

Województwo Małopolskie

Województwo Podlaskie

PFRON

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Indywidualni darczyńcy

Powiat Miechowski

Powiat Wysokomazowiecki

Powiat Siemiatycki

Powiat Ostrowski

ROPS

Microsoft