Tworzymy wspólny świat

Darowizny - konto bankowe Stowarzyszenia

67 8769 0002 0000 8787 2000 0050

Od 1999r. tworzymy wspólny świat

Aktualności

Nasi darczyńcy

Więcej

Indywidualni Darczyńcy

PFRON

MEN

Województwo Podlaskie

MRPiT

MRPiPS

Województwo Małopolskie

Powiat Miechowski

Powiat Wysokomazowiecki

Powiat Siemiatycki

Powiat Ostrowski

ROPS Białystok