Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

To miejsce rehabilitacji, terapii 10 uczestników. Celem tej pracowni jest kształtowanie umiejętności społecznych pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w życiu codziennym. Cel ten realizowany jest poprzez:

  • trening społeczny (ma na celu zapoznanie uczestników z instytucjami pożytku publicznego, z zasadami obowiązującymi w urzędach, odpowiedniego i adekwatnego zachowania się w miejscach publicznych takich jak: kin, teatr, muzeum, restauracja itp.)
  • trening ekonomiczny (jest to nauka rozpoznawania nominałów pieniędzmi, planowania wydatków oraz dokonywania w sklepie wyborów adekwatnych do swoich potrzeb i możliwości finansowych).
  • trening kulinarny (jest to nauka właściwego zachowania się przy stole, prawidłowego nakrywania do stołu oraz posługiwania się sztućcami).
  • trening higieniczny (dąży do wyrabiania nawyków dbania o swój wygląd oraz higienę osobistą).

Nad właściwym przebiegiem terapii zajęciowej czuwają instruktorzy terapii zajęciowej: Hubert Dworakowski, Małgorzata Jabłecka i Paulina Jarocka