Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

Metoda Halliwick

Nazwa metody Halliwick pochodzi od imienia szkoły dla dziewcząt w Londynie – The Halliwick School for Girls, gdzie w 1949 roku rozpoczął pracę i stworzył podstawy metody trener pływacki James McMillan. Metoda opiera się na znanych zasadach fizyki, a w szczególności: hydrostatyki, hydrodynamiki i mechaniki ciała.

Przeznaczona jest dla osób w każdym wieku, zarówno dla niepełnosprawnych, jak i dla zdrowych. Wszystkie zajęcia odbywają się w grupach, ale każdy pływak ma swojego indywidualnego instruktora, który towarzyszy mu przez cały czas trwania zajęć. Metoda ta uczy osiągania tzw. pozycji bezpiecznego oddychania, tego jak je osiągnąć znajdując się w innych pozycjach, i jak kontrolować wydech, nawet jeśli twarz jest pod wodą. Uczy także kontroli równowagi, specyficznej dla każdego pływaka i zależnej m.in. od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Nauka prowadzi do osiągnięcia jak największej niezależności oraz poczucia bezpieczeństwa, które oparte jest na gruntownej znajomości środowiska wodnego i zdolności  swobodnego kontrolowania w nim swoich ruchów.