Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

gd02To miejsce rehabilitacji, terapii 10 uczestników. Głównym celem pracowni gospodarstwa domowego jest przygotowanie uczestnika do pracy w zawodzie kucharz, pomoc kucharska i cateringowa. W czasie zajęć uczestnicy nabywają umiejętności takie jak:

  • przygotowywanie potraw, w tym zup, sałatek, deserów itp. z uwzględnieniem menu,
  • obsługiwanie sprzętu gospodarstwa domowego,
  • planowanie wydatków, sporządzanie wniosków zakupowych i ich realizowanie,
  • przestrzeganie zasad zdrowego żywienia, z określaniem wartości odżywczych poszczególnych artykułów spożywczych,
  • dekorowanie stołów i estetycznego podawania potraw,
  • przestrzeganie ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

gd01Podczas zajęć uczestnicy utrwalają swoje umiejętności związane z kuchnią i przygotowywanymi tam potrawami oraz kulturą spożywania posiłków. Poznają techniki nakrywania i dekorowania stołu, planowaniu niezbędnych zakupów i robienia ich wraz z instruktorem.

Drugim nie mniej ważnym celem udziału uczestników w w/w pracowni jest kształtowanie samodzielności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Uczestnictwo w zajęciach pozytywnie wpływa na samopoczucie, wzmacnia poczucie własnej wartości, wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności, a także uczy pracy w zespole.

Nad właściwym przebiegiem terapii zajęciowej czuwają dwie instruktorki: Aneta Jachimczuk, Jolanta Pawluczuk.