Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

Za nami drugie spotkanie robocze w ramach konsultacji  społecznych dotyczących zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.   Organizatorem spotkania, zorganizowanego w ramach “Konsultacji +” było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wylinach Rusi pełnił funkcję gospodarza spotkania. Spotkanie odbyło się dnia 21.09.2017r. w ŚDS w Wylinach Rusi.

Program prezentowali eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Panie Daria Wojdak (specjalista z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej)  i  Magdalena Szymańska (naczelnik wydziału Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych). Moderatorem grupy była  dr. Joanna Szymanowska- pracownik Uniwersytetu Białostockiego.

Dyskusja warsztatowa w grupach dotyczyła barier i wyzwań z perspektywy uczestników i ich rodzin WTZ i ŚDS. Spotkanie zakończyło się analizą proponowanych rozwiązań, w kontekście lokalnych uwarunkowań.

Przedmiotem późniejszej dyskusji na forum, rozmów i analizy SWOT,  były tematy związane z planowanymi zmianami prawa w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domach Samopomocy oraz mieszkań chronionych.

Udział w spotkaniu wzięło 40 przedstawicieli: eksperci z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetu w Białymstoku, Burmistrz Miasta Szepietowo, kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, dyrektorzy i pracownicy  Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, pracownicy placówek Stowarzyszenia Pomocy Szansa oraz innych organizacji pozarządowych z ternu województwa podlaskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za przybycie i miłą atmosferę.