Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

Jak może pomóc Twoja firma?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) oraz proponowane formy współpracy

 

Społeczną odpowiedzialność biznesu określa się jako wielopłaszczyznową koncepcję, dzięki której przedsiębiorstwa na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.

 

Bycie społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą oznacza inwestowanie w ochronę środowiska, w zasoby ludzkie, relacje z otoczeniem firmy oraz informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

 

Zapraszamy Państwa do grona firm społecznie odpowiedzialnych.

Stowarzyszenie Pomocy Szansa proponuje Państwu różne formy współpracy: wolontariat pracowniczy, wsparcie eksperckie (szkolenia, doradztwo), sponsoring wydarzeń i kampanii, darowizna, payroll, wsparcie logistyczne, akcje przygotowane specjalnie dla Państwa pracowników.

Darowizna

Darowizna to jedna z podstawowych form pomocy dla Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Oprócz przekazania pomocy finansowej, można także pomóc nam poprzez przekazanie darowizny rzeczowej.

Sponsoring

Sponsoring (świadczenie dwustronne) jest alternatywą w stosunku do darowizny finansowej lub rzeczowej.

Wsparcie eksperckie

Wiedza, doświadczenie biznesowe i nowoczesne technologie są niezaprzeczalnym wsparciem działań Stowarzyszenia. Biznesowe rozwiązania często znajdują zastosowanie w życiu organizacji pozarządowych. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami (do organizacji szkoleń, warsztatów i działań edukacyjnych).

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy to jedna z form aktywności przedsiębiorcy w obszarze społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorca  propaguje i umożliwia dobrowolne, społeczne zaangażowanie wśród swoich pracowników. Jest to dobrowolne zaangażowanie się pracowników firm w działalność na rzecz organizacji i inicjatyw społecznych.  Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do dzielenia się swoim czasem, doświadczeniem i pasją oraz zaangażowania na rzecz naszych podopiecznych i Stowarzyszenia.

Payroll

Osoby , które chciałyby regularnie wspierać finansowo naszą stowarzyszenie, proponujemy program składek pracowniczych Payroll. Program Payroll to praktyka automatycznego potrącania, za zgodą pracownika, określonej kwoty z jego miesięcznych poborów na cele społeczne i charytatywne. Wymaga pisemnej deklaracji o przeznaczeniu i wysokości dotacji, którą można określić kwotowo, procentowo lub np. jako “końcówkę” wypłaty. Pracownik może dowolnie modyfikować wysokość odpisu od pensji oraz w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. Program Payroll daje pracownikom możliwość skorzystania z ulg podatkowych od przekazanych darowizn.

 

Wsparcie logistyczne

Potencjał i doświadczenie logistyczne często jest elementem sukcesu. Tak też jest w przypadku Stowarzyszenia, które działa na obszarach wiejskich czyli rozproszonych. Państwa doświadczenie i posiadany potencjał może się przydać do sukcesu wielu realizowanych projektów, zadań a przede wszystkim poprawy sytuacji wielu podopiecznych. Zachęcamy Państwa do dzielenia się potencjałem logistycznym.

 

Zachęcamy do pobrania pliku z krótką prezentacją o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w SPS.

CRS w SPS

 

Każdą współpracę podejmujemy na indywidualnych zasadach. Zachęcamy Państwa do kontaktu w celu omówienia warunków i możliwości współpracy i partnerstwa.

 

Norbert Krzykawski e-mail: nk@spszasna.pl

Łukasz Komar e-mail: lk1@spszasna.pl