Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci
  1. Pracownia umiejętności społecznych

Pracownia umiejętności społecznych gdzie uczestnicy zajęć uczą się gospodarowania funduszem domowym poprzez racjonalne planowanie wydatków oraz ich realizację (dokonują zakupów, planują jadłospis i rozwijają zainteresowania kulinarne) oraz kształtują umiejętności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym przygotowanie samodzielnych posiłków, naukę korzystania z podstawowego sprzętu AGD i inne związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

  1. Pracownia usprawniająco-ruchowa

Pracownia usprawniająco-ruchowa oferuje zajęcia ruchowe w formie grupowej i indywidualnej. Prowadzone są ćwiczenia ogólnie usprawniające, korekcyjno-wyrównawcze i aerobik oraz specjalistyczne ćwiczenia z wykorzystaniem dostępnych przyrządów gimnastycznych (bieżnie, rowerki, stepy, piłki lekarskie, sprzęt fitness itp.) . Głównym celem ćwiczeń jest poprawienie ogólnej sprawności fizycznej, zwiększenie siły i wydolności całego układu mięśniowego, uzyskanie możliwie dobrej postawy ciała, zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego. Oferta obejmuje również turystykę i rekreację – ćwiczenia relaksacyjne, oddechowe, gry i zabawy – jako rekreacja oraz przygotowanie do wyjazdów reprezentujących Placówkę na zawodach sportowych.

  1. Pracownia artystyczna

Pracownia artystyczna skupia się na zajęciach manualnych, muzycznych, tanecznych i teatralnych. W ramach ćwiczeń manualnych odbywają się zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik malarskich i form plastycznych. Zajęcia muzyczne polegają na nauce śpiewu oraz nauce gry na instrumentach muzycznych. Z kolei spotkania z zakresu choreoterapii aktywizują uczestników w różnorodnych formach tanecznych. W ramach działalności tej pracowni powoływane są różne koła zainteresowań oraz zespoły wokalne, które reprezentują ŚDS na różnych przeglądach, konkursach i warsztatach.

  1. Pracownia umiejętności zawodowych

Pracownia umiejętności zawodowych dąży do przygotowania domownika do podjęcia pracy w przyszłości. Proponuje zatem uczestnikom takie zadania, które zbliżone są do czynności wykonywanych na konkretnych stanowiskach pracy. Zwiększa potencjał zawodowy osoby oraz przygotowuje do roli pracownika. Aktywizując zawodowo domownik nabywa wiedzę z zakresu prawa pracy, nabywa umiejętności poszukiwania zatrudniania, potrafi skompletować dokumentację aplikacyjną.  W ramach pracowni prowadzone są następujące zajęcia:

  1. ogrodnicze
  2. techniczne
  3. rękodzielnicze
  4. informatyczne

Prowadzenie terapii zajęciowej w obrębie ww. działań pozwala na przygotowanie sprawniejszych osób do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej lub Zakładzie Pracy Chronionej.

W ramach naszych działań prowadzimy również następujące treningi:

– trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym
– trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
– trening umiejętności spędzania czasu wolnego
– terapię zajęciową
– poradnictwo psychologiczne i socjalne
– psychoterapię
– psychoedukację
– socjoterapię
– terapię ruchową