Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

Uczestnikiem ŚDS może być osoba, która jest przede wszystkim zainteresowana udziałem w naszej placówce. Nasze działania skierowane są głównie do osób, które borykają się z problemami zdrowia psychicznego ale także osób z chorobami neurologicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Osoby, które chcą być domownikiem powinny udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepietowie w celu uzyskania decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wylinach Rusi. Wymaganymi dokumentami decydującymi o  wydaniu decyzji są zaświadczenia od lekarza rodzinnego i psychiatry/neurologa. Uczestnik ŚDS nie ponosi żadnych kosztów pobytu. Ponadto zapewniamy dojazd i odjazd do/z placówki.

Dodatkowe informacje można uzyskać w ŚDS w Wylinach Rusi. Służymy naszą pomoc w skompletowaniu dokumentacji medycznej.