Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

2000-2004

Projekt: „Mogę Być Mogę Mieć” [2001]

Projekt: „Miechowskie Centrum Wolontariuszy” [2002]

Projekt utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Podlesicach [2003]

Projekt utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Witowicach [2001-2004]

Projekt „Terapia sztuką i wychowanie estetyczne osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin z użyciem nowoczesnych technik audio – wideo” [2004].

Projekt: „Likwidacja barier transportowych podopiecznych Stowarzyszenia”  [ 2004 ]

Projekt: „Utworzenie Sali Doświadczeń Świata Snolezen w WTZ” [ 2004]

Projekt: „Szkolenie Pracowników Stowarzyszenia Pomocy Szansa – 3p3s” [2004-2005]

 

2005-2009

Projekt: „Edukacja – Wiedza – Animacja” [2005]

Projekt: „Ekologiczna edukacja osób niepełnosprawnych” [2006]

Projekt: „WTZ drogą do godnego życia” [2005-2006]

Projekt: „Poszerzenie WTZ Podlesice” [2006-2007]

Projekt: „Świat Wikliny” [ 2007]

Projekt: „Jesień z biesiadą – przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych” [ 2008 ]

Projekt: „Integracja osób niepełnosprawnych skupionych wokół ZAZ ze społecznością lokalną [ 2008-09]

Warsztaty artystyczno-edukacyjne z wikliny i ceramiki dla osób niepełnosprawnych [2008 -09]

Projekt „Dajmy Im Skrzydła” [2008-2009]

Projekt „Jesień z biesiadą II – przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych” [ 2009]

Projekt „WTZ drogą do życia II” [2009]

Projekt: „ I wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.” [2009]

Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli druga, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2009]

 

2010- 2014

Projekt: „II wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.”  [2010]

Projekt: „III przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych – jesień z biesiadą.” [2010]

Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli trzecia, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2010]

Projekt „Wolontariat w obiektywie – czyli propagowanie idei działań woluntarystycznych wśród uczniów zespołu szkół w Sokołach.” [2010]

Projekt: „III Wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.” [2011]

Projekt: „IV przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych – jesień z biesiadą.” [2011]

Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch –  czyli czwarta, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2011]

Projekt: „IV Wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory 2012” [2012]

Projekt: „V przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych – jesień z biesiadą.” [2012]

Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch – czyli piata, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2012]

Projekt: „Szlakiem orlich gniazd – czyli osoby niepełnosprawne poznają historię i walory turystyczne wyżyny krakowsko-częstochowskiej.” [2013]

Projekt: „V Wysokomazowieckiego festynu sportowo-rekreacyjnego osób niepełnosprawnych – Stare Racibory.” [2013]

Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch” czyli szósta, wakacyjna edycja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży wiejskiej.” [2013]

Projekt:” Wyjazd kulturalno-rekreacyjno-sportowy Kraków 2013.” [2013]

Projekt: „Warsztatowe spotkania z tradycją, kulturą i sztuką”.

Projekt: „W młodym ciele zdrowy duch” czyli szósta, wakacyjna edycja zajęć sportowych skierowana do dzieci i młodzieży wiejskiej, w tym dotkniętej niepełnosprawnością”.

Projekt: „VI Wysokomazowiecki Festyn Sportowo-Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych – Stare Racibory 2014”.

Projekt: „VI przegląd piosenki biesiadnej w wykonaniu osób niepełnosprawnych „Jesień z biesiadą”.

Projekt „Szlakiem Zabytków Techniki” czyli kontynuacja cyklu zajęć edukacyjno-turystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych”.

Będę pracował efektywniej” czyli realizacja cyklu szkoleń zawodowych skierowanych do kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi”.

„Aktywizacja twórcza osób niepełnosprawnych” szansą na samodzielność i niezależność życiową”.

Projekt: „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu – 2014”.

 

2015

Projekt: „Malowanie Naszego Dziedzictwa”