Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

IMG_4686-largeHipoterapia stanowi jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, której celem jest poprawa funkcjonowania w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Obecność konia  jako współterapeuty oraz wykorzystanie jego specyficznych właściwości sprawia, że jest to wyjątkowa i niepowtarzalna metoda terapeutyczna przynosząca wymierne efekty przy systematycznej pracy.

Wg Kanonów Polskiej Hipoterapii formą zajęć hipoterapeutycznych może być:

 • Terapia ruchem konia. Pacjent bez wykonywania ćwiczeń poddawany jest biernie ruchom konia, który normuje nieprawidłowe napięcia mięśniowe i wycisza go.
 • Terapia z koniem, polegająca na wykorzystaniu emocjonalnego kontaktu z koniem. Pacjent dzięki relacjom nawiązanym ze zwierzęciem poprawia swoją komunikację ze światem zewnętrznym.
 • Fizjoterapia na koniu, czyli przywracanie sprawności fizycznej poprzez odpowiednio dobraną gimnastykę leczniczą, kształtowanie prawidłowej orientacji w schemacie ciała, orientacji przestrzennej i równowagi. Jest to metoda uzupełniająca klasyczną fizjoterapię.
 • Jazda konna dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia aktywność sportową osobom niepełnosprawnym, wyrabia u nich nawyk i potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu w kontakcie ze zwierzęciem i przyrodą.
 • Psychopedagogiczna jazda konna, czyli zespół działań podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego. Podczas jazdy konnej i czynności z nią związanych stosowane są działania edukacyjne, pedagogiczne, elementy psychoterapii, terapii zajęciowej i logopedii.

IMG_4675-2-largeZalety hipoterapii;

 • hamuje przetrwałe odruchy postawy
 • zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach
 • normalizuje napięcia mięśniowe (wzmacnia mięśnie wiotkie, rozluźnia i rozciąga mięśnie napięte i przykurczone)
 • koryguje postawy ciała
 • poprawia równowagę
 • zwiększa możliwości lokomocyjne
 • stymuluje chód poprzez kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy
 • pobudza zmysły (węchu, dotyku, wzroku, słuchu i czucia głębokiego)
 • usprawnia pracę organów wewnętrznych (poprawia funkcjonowanie układu krążenia, układu oddechowego, usprawnia pracę jelit i odporność organizmu)
 • stymuluje rozwój psychoruchowy (rozwija samodzielność, zwiększa motywację, poprawia koordynację wzrokowo – ruchową, rozeznanie w schemacie własnego ciała oraz orientację w przestrzeni)
 • zwiększa poczucie własnej wartości i samooceny
 • rozwija relacje społeczne

IMG_4639-largeWskazania do hipoterapii

 • mózgowe Porażenia Dziecięce
 • stany po urazach czaszkowo-mózgowych
 • uszkodzenie wzroku, dzieci niedowidzące i niewidome
 • choroby i zaburzenia psychiczne (zaburzenia emocjonalne, upośledzenia umysłowe, niedostosowanie społeczne)
 • skoliozy I stopnia (do 20 stopni wg Coba)
 • stany po amputacji i wady rozwojowe kończyn
 • przepukliny oponowo-rdzeniowe
 • opóźnienie psychoruchowe i nadpobudliwość psychoruchowa
 • upośledzenia umysłowe w stopniu lekkim i średnim
 • porażenie splotu barkowego typu Erba
 • stwardnienie rozsiane
 • Zespół Down’a
 • autyzm
 • choroby mięśni
 • niedosłuch
 • wady postawy
 • stany po udarze
 • uzależnienia
 • patologie społeczne

Zajęcia z hipoterapii w Ośrodku prowadzone są z wychowankami zgodnie z przygotowanym planem. Cykl zajęć z danym podopiecznym trwa około pół roku zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego dziecka. zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego hipoterapeutę.