Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

OŚRODEK

REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZY

W DĄBROWIE MOCZYDŁACH

2

 

Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy (OREW) to pierwsze tego typu miejsce rehabilitacji, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży z głęboką, znaczną, umiarkowaną i sprzężoną niepełnosprawnością intelektualną, w wieku od 3 do 25 lat. OREW powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Od 1 września 2009r. z pomocy Ośrodka może korzystać 50 wychowanków. Zajęcia trwają 7 godz. od poniedziałku do piątku.

OREW zatrudnia specjalistów – terapeutów, psychologów, logopedów, rehabilitantów, lekarzy, pielęgniarki oraz asystentów, którzy stwarzają optymalne warunki rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego, skierowanego na dążenie do samodzielności i niezależności.

Z początekiem lipca 2016 roku zmieniliśmy miejsce działalności Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego z Perków Karpi, na Dąbrowe Moczydły.

Kontakt: 86 476 55 00

Wymagana dokumentacja:

Rodzic/opiekun prawny, aby zapisać dziecko do Ośrodka składa następujące dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do OREW
 • Zgoda dyrektora szkoły macierzystej na realizację obowiązku szkolnego/nauki w OREW
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, (i / lub)
 • Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, (dotyczy tylko okresu przedszkolnego).
 • Orzeczenie o niepełnosprawności dziecka lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dla osób od 16 r. życia).

Po złożeniu przez rodzica/ opiekuna prawnego powyższej dokumentacji dziecko zostaje przyjęte do Ośrodka, rodzic otrzymuje pisemną decyzję.

 

Uczestnictwo w OREW pozwala naszym wychowankom na:

 • spełnianie obowiązku szkolnego
 • kompleksową pomoc rehabilitacyjną i wychowawczą, terapię logopedyczną oraz psychologiczną
 • opiekę medyczną
 • udział w zajęciach prowadzonych specjalistycznymi metodami przez wykwalifikowany personel
 • możliwość zawarcia nowych znajomości, przyjaźni
 • zdobycie nowych doświadczeń w sferze emocjonalnej, interpersonalnej
 • i społecznej
 • uzyskanie przestrzeni do samorealizacji i rozwoju własnej osobowości

 

Uczestnictwo w OREW pozwala rodzicom/ opiekunom prawnych na:

 • wykorzystanie czasu chwilowej rozłąki z dzieckiem na doskonalenie, rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie więzi z pozostałymi członkami rodziny
 • odpoczynek
 • zregenerowanie sił niezbędnych do opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem

 

Uczestnictwo w zajęciach poza Placówką pozwala na:

 • integrację się z bliższym i dalszym środowiskiem społecznym
 • udział w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych
 • wychowanie prozdrowotne – celem jest promowanie zdrowego trybu życia, ruch na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek

Ośrodek cały czas rozwija się, ma swoje wielkie i małe sukcesy, cieszy się uznaniem i zaufaniem wśród rodziców i wychowanków, co jest największą motywacją i zachętą do dalszej pracy.