Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

Kostry Noski 37, 18-212 Nowe Piekuty

Tel/Fax 86 476 55 00

 

 

Norbert Krzykawski – Dyrektor  nk@spszansa.pl

Jolanta Sylpaczuk – Wicedyrektor  js@spszansa.pl

Małgorzata Postlep  – Księgowa mp@spszansa.pl