Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
 Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Najnowsze aktualnosci

DSCF4116Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno –Wychowawczy w Kostrach Noskach działa od 1 września 2009r.  Powstał z inicjatywy  Stowarzyszenia Pomocy Szansa z siedzibą w Witowicach przy współpracy Gminy Sokoły. Jest to pierwsza tego typu placówka w regionie zapewniająca bezpłatną kompleksową edukację  i rehabilitację dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze znaczną, umiarkowaną sprzężoną i  głęboką  niepełnosprawnością intelektualną oraz z autyzmem w wieku od 3 do 25 lat.

Placówka umożliwia  realizację obowiązku szkolnego/nauki na wszystkich etapach edukacyjnych: 

  • I – edukacja wczesnoszkolna (kl I-III)
  • II – kl IV-VI
  • III – gimnazjum
  • IV – szkoła przysposabiająca do pracy
  • indywidualne i zbiorowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla wychowanków niepełnosprawnych w stopniu głębokim

W Ośrodku prowadzimy również:

  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od 3 roku życia do rozpoczęcia przez dziecka nauki w kl I)
  • oddziały przedszkolne   

Zajęcia trwają 7 godzin od poniedziałku do piątku.

Głównym założeniem OREW jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym naszych wychowanków, by zdobyli maksymalną samodzielność i niezależność oraz  czuli  się wartościowi i doceniani w życiu.

Ośrodek przystosowany jest na 50 wychowanków. Obecnie  do placówki uczęszcza  38 podopiecznych. 

Rodzice / opiekunowie prawni nie pokrywają kosztów dojazdu ani pobytu dziecka w naszej placówce. 

Nasi wychowankowie mają do dyspozycji obecnie 9 sal terapeutycznych, salę do  rehabilitacji, salę do hydroterapii, gabinet logopedyczny, gabinet lekarski, kuchnię, świetlicę, boisko oraz nowoczesny plac zabaw.

Ośrodek działa w oparciu o profesjonalną kadrę, stale doskonalącą swoje kwalifikacje zawodowe i poszerzającą zakres wiedzy specjalistycznej,  działającą jako zespół współpracujący na rzecz wychowanków. 

Obecnie zatrudniamy:

9 nauczycieli – terapeutów,

2 rehabilitantów,

3 logopedów,

1 psychologa,

9 asystentów,

1 katechetę

1 lekarza rehabilitacji

1 terapeutę integracji sensorycznej

1 pielęgniarkę