Najnowsze aktualnosci

Od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji dzień 16 października obchodzony jest jako Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Jego celem jest popularyzacja wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Zarówno nasz OREW jak i Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyłączyli się do akcji Fundacji WOŚP – Bijemy razem Rekord w największej lekcji resuscytacji krążeniowo – oddechowej w wielu miejscach jednocześnie.

Zanim zapadła decyzja o uczestnictwie w akcji WOŚP uczestniczyliśmy w szeregu zajęć
z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzonych przez ratownika medycznego Pawła Kryńskiego podczas których niektórzy poznali, inni zaś przypomnieli zasady zachowania się
w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u osoby poszkodowanej.  

Punktualnie o godz. 12.00 podczas transmisji na żywo z WOŚP rozpoczęliśmy akcję resuscytacji krążeniowo – oddechowej, która trwała 30 min. Koordynatorem akcji w naszych placówkach był Paweł Kryński – ratownik medyczny – pracownik ośrodka. W akcji brało udział 30 osób.

Również w przyszłym roku planujemy przyłączyć się do tej pożytecznej inicjatywy a nawet zaangażować w to lokalną społeczność.